architekt Anna Prądzyńska
ul. Ludygi-Laskowskiego 9, 61-407 Poznań
tel. 888-476-284, e-mail: biuro@av-art.pl
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
O FIRMIE

AV-ART Studio Projektowe to autorska pracownia architektoniczna działająca głównie
w Poznaniu i w Wielkopolsce, jednakże w naszym dorobku znajdują się obiekty położone na terenie całego kraju.

Specjalizujemy się w projektowaniu zarówno architektury współczesnej
jak i opracowywaniu dokumentacji dotyczących adaptacji i remontów obiektów zabytkowych.
Każdy projekt opracowujemy kompleksowo od założeń urbanistycznych, poprzez architekturę aż do szczegółowych rozwiązań architektury wnętrz.

Każde przedsięwzięcie budowlane jest procesem skomplikowanym, dlatego też pomagamy naszym klientom przebrnąć przez procedury urzędowe.

Nasze projekty powstają w oparciu o ścisłą współpracę z klientem i dokładną analizę jego potrzeb i oczekiwań. W zależności od stopnia złożoności zlecenia współpracujemy
z projektantami konstrukcji i instalacji oraz odpowiednimi rzeczoznawcami.

Bierzemy udział we wszystkich lub wybranych przez klienta etapach procesu projektowego:
Projekt koncepcyjny
Ustalamy wymagania niezbędne dla danej inwestycji, przygotowujemy szkice uwzględniając najlepsze rozwiązania funkcjonalne i estetyczne.
Projekt budowlany
Na podstawie uzgodnionej wcześniej koncepcji przygotowywane są rysunki techniczne niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę. Pomagamy w uzyskaniu niezbędnych dokumentów - decyzji, opinii i raportów.
Projekt wykonawczy
Uzupełniamy projekt budowlany o rysunki detali oraz inne informacje niezbędne wykonawcy
do wybudowania obiektu.

Nasze projekty wykonujemy solidnie, terminowo oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego. Pracujemy wykorzystując najnowsze systemy informatyczne oraz w pełni legalne oprogramowanie firm: Microsoft, Autodesk, Corel
oraz Google.

Projekt i wykonanie EWROBUD